Odlomak

Sekvenca aminokiselinskih ostataka u proteinu definisana je sekvencom pojedinačnog gena, koji je kodiran u genetskom kodu. Generalno, genetski kod navodi 20 standardnih aminokiselina; ali u određenim organizmima genetski kod može uključivati selenocistein i -u određenoj arheji – pirolizin.
Proteini su veliki biomolekuli ili makromolekuli, koji se sastoje od jednog ili više dugih lanaca aminokiselinskih ostataka. Proteini obavljaju širok spektar funkcija unutar organizama, uključujući katalizujući metaboličke reakcije, replikaciju DNK, reagujući na stimuluse, pružajući strukturu ćelijama i organizmima i transportujući molekule sa jednog mesta na drugo.
Proteini se međusobno razlikuju prvenstveno po svom nizu aminokiselina, koji diktira nukleotidna sekvenca njihovih gena, a koji obično rezultira savijanjem proteina u određenu 3D strukturu koja određuje njegovu aktivnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Organska hemija sa biohemijom -
  • Školska godina: -
  • Diplomski radovi, Skripte, Hemija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Hemijski fakultet  

Više u Diplomski radovi

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese