Odlomak

Elementi IIa grupe periodnog sistema elemenata odlikuju se veoma sličnim osobinama ali postoje i velike razlike među njima. Imaju jednaku strukturu perifernog elektronskog sloja, a prisustvo dva elektrona u perifernom sloju utiče na njihovu reaktivnost te njihove osobine. Veoma su reaktivni pa se u prirodi nalaze samo u obliku jedinjenja. Različito su rasprostranjeni u prirodi. Dok su neki od njih veoma rasprostranjeni drugi se nalaze u veoma malim količinama. Po načinu vezivanja sa drugim elementima takođe se razlikuju. Berilijum se sa drugim elementima veže kovalentnom i polarnom kovalentnom vezom a svi ostali grade jedinjenja jonskom vezom.
Što se tiče značaja ovih elemenata za čovjeka i tu postoje velike razlike među njima, dok neki od njih učestvuju u izgradnji biljnog i životinjskog svijeta drugi su veoma štetni za njih. Svaka molekula hlorofila, na primjer, sadrži jon magnezijuma, Mg2+. Bez hlorofila ne bi bilo fotosinteze, a time ni mnogih drugih oblika života.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese