Odlomak

Alkalni metali su hemijski elemenati koji čine Grupu 1 periodnog sistema – i to, litijum (Li), natrijum (Na), kalijum (K), rubidijum (Rb), cezijum (Cs) i francijum (Fr). Alkalni metali se nazivaju tako zato što reakcija sa vodom stvara alkalije (tj. jake baze sposobne da neutrališu kiseline). Natrijum i kalijum sačinjavaju 2,6 i 2,4 procenta Zemljine kore.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari