Odlomak

„Svaka predizborna kampanje je drugačija“, ustanovio je Holtz-Bacha (2006). Kroz studije koje je Holtz Bacha radio pokazano je da strategije i stilovi predizbornih kampanja variraju u ovisnosti od određenog odnosa i ličnosti kandidata. Pažnja se ipak usmjerava na razvojne trendove i primjećuje se upadljiva promjena predizbornih kampanja koja se označava izrazom amerikanizacija, modernizacija ili čak medijalizacija.  Kroz historiju razvoja predizbornih kampanja utvrđena je podjela kampanja, a to je podjela na predmoderne, moderne i postmoderne kampanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari