Odlomak

1.ŠTA PROUČAVA ANTROPOMOTORIKA?
Antropomotorika proučava pokret,kretanje i motoričko ponašanje (anatomsko-fitiološki,neurološki,energetski,psihološki…),a uz podrazumevanje osobina određenog lokomotornog sistema i kretanje i telesnu aktivnost.
2.ŠTA SE PODRAZUMEVA POD MOTORIČKIM FUNKCIONISANJEM I KOJI SU RAZLOZI ČOVEKOVOG MOTORIČKOG FUNKCIONISANJA?
Pod motoričkim funkcionisanjem podrazumeva se sprovođenje fizičkog vežbanja van aerozagađenja,pogotovo kada se rade vežbe za poboljšanje izdržljivosti i repetitivne snage.Rad u provetrenim salama,jer nedostatak kisika i azota u vazduhu sprečava efikasno vežbanje,naročito kod koordinacije i preciznosti.Motoričko funkcionisanje mnogo je efikasnije u čistoj životnoj sredini,i na većim nadmorskim visinama (pripreme sportista na planinama,pored mora,jezera…)
3.U KOJIM NAUKAMA SE NALAZI TEORIJSKI OKVIR ANTROPOMOTORIKE?
Nalaze se u biologiji,anatomiji,fiziologiji,biohemiji,fizici,biomehanici,genetici,psihologiji,sociologiji,ekologiji…
4.KOJE VRSTE TESTOVA SE KORISTE U ANTROPOMOTORICI?
U antropomotorici postoje:standardni (ispunjavaju uslove standardizacije) i nestandardni testovi (služe za informisanje).Prema broju osobina koje se istražuju imamo proste i složene.Prema načinu administracije imamo individualni i grupni.Sa aspekta cilja:dijagnostički i prognostički.Najčešća podela je prema funkciji:testovi za kompleksnu procenu opšteg motoričkog nivoa,testovi za procenu nivoa pojedinih motoričkih sposobnosti,specijalni testovi ucmereni na određeni cilj-procenu određene aktivnosti.
5.KOJI SU STRUKTURNI ELEMENTI POKRETA I KRETANJA?
To su:energecki elementi (primarne pojave pokreta),mehanički elementi (serkundarne pojave pokreta),elementi ritma pokreta i kretanja.
6.ŠTA SE PODRAZUMEVA POD AKCIONIM ,A ŠTA POD TOPOLOŠKIM KRITERIJUMOM PODELE POKRETA I KRETANJA?
Akcioni kriterijum vršenja pokreta i kretanja polazi od toga na koji način se obavlja telesna aktivnost pomoću mišićnog rada,odnosno putem kakve vrste mišićne kontrakcije.Pod topološkom podelom podrazumeva se sistematizovanje i klasifikovanje pokreta i kretanja na osnovu mesta izvođenja,odnosno dela tela kojim se izvodi pokret (pokreti i kretanja rukama,u ramenom pojasu,trupa,nogama,karličnom pojasu).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Sport
  • ,  Jagodina,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Pedagoški fakultet u Jagodini  

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari