Odlomak

Razvoj računarskih sistema i mreža pored promene načina života čoveka doneo promene i u elektronskom trgovini. Promene su se osetile na globalnom tržištu, promenjen je način poslovanja kompanija i fizičkih lica i pojavili su se novi trendovi.
Da bi poslovanje bilo uspešno, neophodno je da svako preduzeće u svom poslovanju koristi informacione tehnologije. Treba napomenuti da je Internet potpuno promenio percepciju klasičnog poslovanja i doveo je do velikog unapređenja rada poslovnih sistema.
Tradicionalna trgovina je pojavom Interneta dobila svoju digitalnu varijantu, elektronsku trgovinu. Ona je jedan od podprocesa procesa globalizacije i značajan je element u procesu razvoja savremenih oblika i sredstava komunikacije. Zbog toga je danas dosta popularna i ima tendenciju daljeg rasta i ravoja. Naime, smatra se da će elektronska trgovina u budućnosti u potpunosti zameniti tradicionalnu trgovinu, odnosno trgovinu kakva nam je danas poznata. Zbog toga je neophodno na vreme sagledati prednosti koje ona nudi i prihvatiti promene koja ona unosi u svakodnevni život, ali i biti svestan rizika koje ona sa sobom nosi.

Ovo poslednje je važno iz razloga što se problem rizika u elektronskoj trgovini može rešiti samo ako postoji svesnost korisnika da je rizik prisutan i da je njega moguće minimizirati ili potpuno eliminisati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 78 stranica
  • Elektronsko poslovanje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese