Odlomak

Finansijsko tržište, može se reći, predstavlja organizovani sistem za promet finansijskih instrumenata, tj. hartija od vrednosti koje mogu biti dugovne i vlasničke u zavisnosti od roka njihovog dospeća, kao hartije od vrednosti na tržištu novca i hartije od vrednosti na tržištu kapitala.
Hartije od vrednosti na tržištu novca su najlikvidnije hartije od vrednosti sa rokom dospeća do jedne godine sa niskim ili nikakvim rizikom, dok hartije od vrednosti na tržištu kapitala imaju rok dospeća duži od godinu dana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese