Odlomak

1.Bilans stanja je stanje (imovine) privrednog drustva na određeni dan.
Sastoji se od prikaza:
AKTIVE odnosno sredstava sa kojim privredno drustvo raspolaže
PASIVE odnosno prikaza izvora ili porekla sredstava sa kojim privredno društvo raspolaže. U bilansu stanja vrednost aktive i pasive mora biti jednaka.
2.Bilans uspeha je izvestaj u kome se prikazuju prihodi i rashodi privrednog drustva sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u određenom vremenskom periodu. Posmatraju se prihodi od prodaje, rashodi, bruto profit itd..
3.Elementi aktive su stalna imovina i obrtna sredstva (gradjevinski objekti, masine, inventar, blagajna, transportna sredstva, zemljiste, materijal, tekuci racun, nedovrsena proizvodnja i gotovi proizvodi, roba, kupci…)
4.Elementi pasive su kapital, kratkorocne i dugorocne obaveze.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari