Odlomak

Finansijski izveštaji pružaju informacije o finansijskom položaju, uspešnosti i promenama u finansijskom položaju preduzeća. Kompletan set finansijskih izveštaja uključuje sledeće sastavne komponente: 1) bilans stanja, 2) bilans uspeha, 3) izveštaj o tokovima gotovine, 4) izveštaj o promenama na kapitalu i 5) napomene uz fnansijske izveštaje.U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad god treba izraziti stanje i rezultat neke privredne aktivnosti. U računovodstvu bilans se koristi kada se iskazuje stanje i rezultat preduzeća tako što se poslovni događaji, stanja i rezultati preduzeća iskazuju preko novčanih jedinica kao opšteg svodnog merila.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Poslovne finansije Dr Ranko Mijic
  • Školska godina: Dr Ranko Mijic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  APEIRON - Fakultet pravnih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari