Odlomak

U daljem tekstu ću bolje objasniti pojam carinskog sistema i carine, ali ću se više
bazirati na međunarodnim carinskim organizacijama i što bolje objasniti postupak tih
organizacija.
Carinski sistem predstavlja dijalektičko jedinstvo određenih naučno utvrđenih saznanja o
osnovnim delovima i institutima (kao što su na primer: carinska roba, carinska vrednost,
carinsko područje, itd.), i određenog broja instrumenata kojima se konkretno ostvaruju
njegovi ciljevi.
Carinski sistem, kao podsistem šireg sistema međunarodnih ekonomskih odnosa, svoju
funkciju ostvaruje u skladu sa interesima i ciljevima šireg sistema određene zemlje.
Carinski sistem predstavlja naučnu disci-plinu čiji je zadatak da teorijski otkrije i
utvrdi, definiše i razradi institute i instrumente carinske zaštite nacionalne
privrede u robnoj razmeni sa inostranstvom, u uslovima delovanja zakonitosti tržišne
privrede.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese