Odlomak

Seminarski rad napisan je na temu Downov sindrom. Cilj seminarskog rada je upoznati se što bolje s ovim najčešćim genetskim poremećajem. Downov sindrom uzrokuje pogrešan prenos hromozoma tokom stanične diobe polnih stanica, tako da se u jednoj stanici nađe višak cijelog ili dijela hromozoma. Isto tako, svrha je proučiti mogućnosti i karakteristike djece i osoba s Down sindromom kako bi se lakše integrirali u obrazovni sustav te cjelokupno društvo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Psihologija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Psihologija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari