Odlomak

Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju pravna i fizička lica radi obavljanja privredne delatnosti, a sve u cilju sticanja dobiti. Privredna društva se registruju u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.
Privredno društvo osniva se kao:
• Društvo lica
• Društvo kapitala
Društvo lica osniva se i organizuje kao:
• Ortačko društvo
• Komanditno društvo.
Društvo kapitala osniva se kao:
• Akcionarsko društvo
• Društvo sa ograničenom odgovornošću – koje je i tema ovog seminarskog rada.

Definisanje društva sa ograničenom odgovornošću nije baš lak posao. Neki pokušaji su učinjeni, ali su teškoće bile vođene prirodom ovog pravnog fenomena koji ima osobine I društva lica, I društva kapitala. Upravo kombinacija ovih osobina otežava njegovo definisanje. Najčešće, ipak je reč o društvu sa malim osnovnim kapitalom I malim brojem članova. Neki ovaj oblik društva zovu i kvaziortakluk ili inkorporisani ortakluk, upravo zbog povezanosti ovog društva sa društvima lica. Najbolja definicija je da je društvo s ograničenom odgovornošću društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva. Član društva sa ograničenom dogovornošću (u daljem tekstu d.o.o.) ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa unetog uloga u imovinu društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Kompanijsko pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari