Odlomak

Kada se kaže pravo onda se misli na državu. Pravo i država su nerazdvojne društvene pojave. Ljudi su svesna bića i ne ponašaju se samo po zakonima prirode. A da bi se ta svesna sloboda ponašanja mogla kontrolisati služe društvene norme ponasanja u društvu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari