Odlomak

Još uvek nije stvoren socijalno-politički mehanizam koji bi mogao političke partije da zameni u ulozi koju one imaju u političkom sistemu, a koja se posve pojednostavljeno svodi na to da vrše vlast ili bar utiču na njeno vršenje time što je čine odgovornom. Pošto je sva njihova delatnost usmerena ka vlasti i pošto se stalno nalaze na vlasti ili uz nju, političke partije su izložene nekoj vrsti lošeg uticaja kojim svaka vlast zrači: vlast daje ne samo mogućnost uticaja na javne poslove – ona daje i velike mogućnosti za rešavanje ličnih problema onih koji je poseduju ili vrše; vlast se upotrebljava za ostvarenje javnih i opštedruštvenih ciljeva, ali se i zloupotrebljava za ciljeve zapisane samo u glavama onih koji te zloupotrebe vrše.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Političke partije i organizacije -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Političke nauke
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Fakultet političkih nauka  

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari