Odlomak

1.UVOD

Snažan i brz razvoj nauke, tehnike i tehnologije doprinio je (i dalje doprinosi) pronalaženju raznovrsnih efikasnih tehničkih mogućnosti za komuniciranje među ljudima, organizacijama, državama i sl. Aparati kao što su faks, telefon, (prenosivi) računar i dr, omogućuju brže i pouzdanije komuniciranje.

Ovakav tehnički i tehnološki progres doprinio je ostvarivanju drugih novih i značajnih efekata, kao što su nuđenje, prodaja i kupovina različitih vrsta proizvoda i usluga (hrana, avio karte, knjige automobili računari, bankarske usluge, hotelske rezervacije i dr). Dakle, razvoj nauke, tehnike i tehnologije pruža ogromne mogućnosti za unaprijeđenje postojećih i razvoj novih oblika komuniciranja. Ipak, mogući efekti su dosta daleko od stvarnih.

Danas je korišćenje raznih vrsta elektronske komunikacije veoma rasprostranjeno. Najčešće su to elektronska pošta i elektronske konferencije. Ali i korišćenje telefona spada u elektronsko komuniciranje.

Telefon je često sredstvo kojim potrošači i klijenti uspostavljaju prvi kontakt sa organizacijom, pa je način odgovora na telefonski poziv bitan za njen imidž. Elektronska pošta je praktična za brzo slanje informacija.

Konferencije (u poslednje vrijeme i video konferencije) služe sličnoj svrsi kao i elektronska pošta. Video konferencije vraćaju vizuelne znakove u elektronske komunikacije.

2. KOMUNIKACIJA PUTEM TELEFONA

Mobilni telefoni takođe mogu zaposlenima da pomognu da poboljšaju usluge i povećaju produktivnost. Pomoću njih zaposleni mogu da rade van kancelarije a da ostanu u kontaku sa ostalim zaposlenima i klijentima. Mobilne mreže sve se više koriste za mnogo više od samih poziva, što je davno bila osnovna i čak jedina funkcija telefona. Sve razvijeniji uređaji i mreže povećale su brzinu prenosa podataka što je dovelo do razvoja „smart’“ odnosno pametnih telefona i tablet računara.
Servisi mobilnih tehnologija, poput tekstualnih i multimedijskih poruka, GPS sistema lociranja i 3G internet veze nude dodatne načine umrežavanja mobilnih telefona, posebno na mjestima gdje kablovske i bežicne konekcije nisu dostupne. Pametni telefoni i druge mobilne naprave omogućavaju direktan pristup internetu, poslovnim aplikacijama, elektronskoj pošti i drugim uslugama.
Komunikacija putem telefona odnosno mobilnog telefona ima svoja pravila i s njom najčešće započinje i završava poslovna komunikacija.
U ta pravila spadaju :

  •  Poseban broj – ovo je problem mnogih početnika koji jedan telefonski broj koriste za lične i poslovne svrhe. Možda će se u početku to činiti kao dobar potez jer će imati dosta poziva i mogućnost da govoriti kako imaju poslovne obaveze, ali kako ozbiljnost u poslu bude rasla tako će htjeti da imaju vrijeme samo za sebe te će do izražaja doći korisnost posebnog broja za poslovne svrhe.
  •  Kratko i konkretno – pokušajte ne ići previše u detalje. Razlog zbog kojega preko mobilnog telefona ne trebate voditi dugačke razgovore je činjenica da ćete teško imati idealne uslove oko sebe da bi na pravi način učestvovati u razgovoru bilo da vas neko sluša, ometa ili nešto treće. Dogovorite mjesto i vrijeme sastanka gdje ćete ići u detalje, i eventualno javite ukoliko dođe do promjena – za detalje je potrebniji sastanak u živo ili komunikacija putem mail-a odnosno veba.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese