Odlomak

Nastanak Interneta
1897. Nikola Tesla, Patent br. 645576 “Bežični prenos podataka”

Ideja o Internetu kao galaktičkoj računarskoj mreži, izložena je u radu:
J.C.R. Licklider & W. Clark,
On-Line Man Computer Communication, August 1962.

Razmena informacija u slučaju fizičkog uništenja komunikacionih instalacija

`70. i `80. godina – Internet u Americi i Evropi
`90. godina – komercijalna faza razvoja Interneta
1990. prva Internet veza u Jugoslaviji
1992. Bellcore men’s quartet, “The Telephone Chords”
1999. Internet postao galaktička mreža
2008. Srbija dobija .rs domen
2009. Kina
Danas – platforma za poslovanje

Internet
Neprofitna, rastuća, globalna mreža svih mreža koja povezuje naučne, istraživačke i univerzitetske centre.

Internet – jeftin standard sa brzom interaktivnošću, štedi vreme, pristupačan je i univerzalan, ponaša se kao distributivni kanal i smanjuje asimetriju između strana u transakciji.

Internet je fizička mreža koja povezuje računare širom sveta. Sastoji se od infrastrukture mrežnih servera i komunikacionih kanala između njih, koji se koriste za smeštanje i transport informacija između klijentskih PC-a i veb servera.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese