Odlomak

 

Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava je da se poljoprivrednim preduzećima, individualnim proizvođačima pomogne da činioce za proizvodnju (sredstva za rad, predmete rada i ljudski rad) iskorišćavaju što efikasnije. Pri tome poseban značaj ima razlikovaje ciljeva koji trebaju ili koji se mogu postići od sredstava koja se mogu iskoristiti za njegovo postizanje.Ti ciljevi su:
1. Stabilizovano iskorišćavanje kapaciteta proizvodnje, a naravno objektivnih uslova proizvodnje koji su vezani za zemljište, radi povećanja ukupne robne proizvodnje po jedinici površine raspoloživog zemljišta, odnosno po jedinici grla stoke.

2. Stalan porast ekonomičnosti proizvodnje, odnosno iskorišćavanje tehničko-tehnoloških postupaka koji treba da doprinesu što povoljnijem odnosu između vreddnosti proizvodnje i utroška činilaca za proizvodnju.

3. Stalan porast produktivnosti rada putem što racionalnijeg iskorišćavanja sredstava za proizvodnju radi sveg povoljnijeg odnosa između dohotka i utroška rada.

4. Postizanje što povoljnije rentabilnosti, jer od odnosa finansijskog rezultata (dobiti) i angažovanih osnovnih sredstava zavise obezbeđivanjaproširene reprodukcije.

5. Stalno povećanje standarda članova preduzeća i zadovoljenje potreba društva u celini.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 52 stranica
  • Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava prof.Todor Marković
  • Školska godina: prof.Todor Marković
  • Skripte, Agronomija
  • Srbija,  Novi Sad,  Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari