Odlomak

1.    UVOD

Troškovi  predstavljaju vrednosni (novčani) izraz utrošenih elemenata proizvodnje (sredstava za rad, predmeta rada i radne snage) i poslovne izdatke koji su vezani za ostvarenje te proizvodnje.

Def. Pod troškovima podrazumevamo trošenje dobara (sredstava) i usluga u proizvodnom procesu, pri čemu su ta dobra i usluge izražene vrednosno (u novcu).

Utrošene elemente proizvodnje možemo posmatrati naturalno i vrednosno.

Utrošci su naturalni izraz utrošenih elemenata proizvodnje. Utrošci su količinska komponenta troškova. Kvantitativno posmatrano trošak je proizvod utrošaka i cene po jedinici utroška.

Tr = Ut x C

Utrošci radne snage – podrazumevaju utrošenu energiju čoveka pri obavljanju radnih zadataka u procesu reprodukcije. Nosioci utrošaka radne snage su proizvodi, odnosno usluge datog preduzeća. Utrošak radne snage vrši se na tehnološkim i netehnološkim radnim mestima. Na netehnološkim radnim mestima veza između utrošaka radne snage i proizvedenih učinaka je indirektna i to pomoću unapred utvrđenih ključeva za raspodelu utrošaka.

Utrošci usluga drugih lica – izrazavaju se različitim jedinicama mere (norma časova, broj jedinica usluga), ali kod mnogih nije moguće odrediti količinsku komponentu njihovog trošenja (npr advokatske usluge)

Utrošci jednog dela sredstava za rad ulaze svojom materijalnom supstancom u novi proizvod. Sredstva za rad se troše kroz fizičko trošenje, starenje, lom i kvar.

Utrošci predmeta rada – su fizičke količine različitih materijala utrošenih u procesu proizvodnje. Materijal se u proces proizvodnje unosi postepeno, a troši odjednom. Razlikujemo utroške materijala za izradu, pomoćnog materijala, energije i režijskog materijala. (Standardni utrošci materijala u vidu normativa materijala podrazumevaju stvarno potrebnu količinu materijala za proizvodnju konkretnog proizvoda, sto je uslovljeno faktorima tehničke i organizacione prirode)

Da bi se sagledala ukupna ulaganja u proces proizvodnje potrebno je sve utroške izraziti vrednosno – a troškovi su upravo vrednosni izraz utrošenih elemenata proizvodnje.

Troškovi preduzeca se definišu kao novčani izraz trošenja faktora procesa rada u vezi stvaranja učinaka preduzeca. U širem smislu troškovi preduzeća su vrednost svih utrošaka i izdataka   koji su prouzrokovani stvaranjem proizvoda ili pružanjem usluge.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese