Odlomak

Ortačko društvo je tip preduzeća koje osnivaju dva ili više pravnih ili fizičkih lica radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom i čiji je zajednički cilj sticanje profita. Ortačka društva su sva privredna društva u kojima članovi imaju neograničenu solidarnu odgovornost za obaveze društva. Ortaci u ortačkom društvu svoje međusobne odnose regulišu i uređuju slobodno, takođe je slobodno i raspolaganje udelom među ortacima u ortačkom društvu. O ovom tipu preduzeća po pravilu ne postoji minimalni ulog kapitala. Ortačko društvo je slično inokosnim društvima (društva sa jednim vasnikom), od kojih se razlikuje samo po broju članova. Ortačka društva se pretežno osnivaju u oblastima trgovine na veliko i malo, uslužnim delatnostima, zanatstvu, osiguranju itd.
Ortačko društvo se uglavnom osniva kada se radi o manjem privrednom subjektu, a lica koja ga čine su ortaci. Ortačko društvo ima nekoliko osnovnih karakteristika, koje proizilaze iz njegovog pojma utvrđenog zakonskom odredbom. Ovo društvo karakteriše način njegovog nastanka, a društvo nastaje na osnovu ugovora koji potpisuju svi njegovi članovi.
Za svoje obaveze ortačko društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Ortaci odgovaraju solidarno celokupnom svojom imovinom, osim ako sa poveriocem nije drugačije predviđeno. Ulog ortaka u ortačko društvo može biti u novcu, stvarima i pravima, kao i u radu ili uslugama koji su izvršeni ili treba da budu izvršeni. Ulozi ortaka su jednake vrednosti.
Ortačko društvo ima svoju imovinu, koja je na početku osnivanja jednaka ulozima ortaka i ortaci njom odgovaraju za svoje obaveze. Treba napomenuti da je imovina ortačkog društva potpuno odvojena od imovine ortaka. Izuzetak čine stvari koje su date na korišćenje drtuštvu ali uz zadržano pravo ortaka na svojinu. Osnovni cilj osnivanja ortačkog društva je sticanje dobiti. Ovakav tip društva može obavljati i više delatnosti, a o tome odlučuju sami ortaci. Jedini uslov je da stiču uslove za obavljanje date delatnosti.

2. Osnivanje ortačkog društva

Ortačko društvo mogu osnovati najmanje dva lica, i to: dva ili više fizičkih lica, dva ili više fizičkih i pravnih lica, ili dva ili više pravnih lica. Ortaci ortačkog društva mogu svoje međusobne odnose, kao i odnose sa ortačkim društvom urediti slobodno, osim ako je zakonom drukčije uređeno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese