Odlomak

Uređaji za automatsku zaštitu elektroenergetskih postrojenja obuhvataju uređaje u postrojenjima za proizvodnju, prenos i distribuciju elektricne energije koji imaju zadatak da upozore na nenormalne rezime rada pojedinih elemenata elektroenergetskih sistema, a u slucaju pojave neizbeznih kvarova svojim delovanjem brzo iskljuce osteceni elemenat i na taj nacin smanje razaranje i negativan uticaj kvara na rad elektroenergetskog sistema.
Osnovni vid energije predstavlja, električna energija kao preduslov razvoja privrede svake zemlje. S ciljem da se obezbede dovoljne kolicine kvalitetne elektricne energije potrosacima svih kategorija, potrebno je izgraditi mnoge hidro, termo ili nuklearne elektrane, povezati ih hiljadama kilometara visokonaponskih dalekovoda s potrosackim podrucjima i putem transformatorskih stanica i distributivne mreze srednjeg i niskog napona dovesti energiju svakom potrosacu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Održavanje elektroenergetskih uređaja -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Elektrotehnika
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - ETF Elektrotehnički fakultet  

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese