Odlomak

 

Sistem upravljanja životnom sredinom, predstavlja težnju da se eliminišu negativne tendencije i uticaji u odnosu na žiovtnu sredinu i zdravlje ljudi.Prema tome, zaštita životne sredine ne treba da bude limitirana ekonomskom i društvenom razvijenošću.Upravljati životnom sredinom znači sprovoditi osnovne strateške aktivnosti kojima se definišu planski principi,i kriterijumi zaštite,određuju se sredstva i definišu pravci razvoja životne sredine.

Ekomenažment se odvija kroz četiri dugoročna i međusobno povezana procesa: privredno perstrukturiranje, smanjenje zagađenosti životne sredine,prostorno planiranje i racionalno korišćenje prirodnih sresursa.Pitanje energetske sigurnosti i stabilnosti postalo je u poslednjih nekoliko godina kardinalno pitanje čitavog svetskog ekonomskog, privrednog i društvenog sistema.EU kao takva ,i pored svoje visoke razvijenosti i evolucije svog odnosa prema pitanju energetske sigurnosti takođe se suočava sa problemom smanjenja svog „traga u životnoj sredini“ i svoje uloge u smanjenju ljudskog uticaja na klimu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari