Odlomak

Statistika je nauka koja brojčanim metodama na naučni način istražuje društvene, ekonomske i prirodne pojave. Pod statistikom se danas podrazumeva trostruki sadržaj. Pored statistike u užem smislu ili deskriptivne statistike, ona obuhvata statističku analizu i statističku teoriju. Statistika je nauka koja se bavi pitanjima prikupljanja, analize i interpretacije podataka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Statistika Dr. Nikola Lazarević
  • Školska godina: Dr. Nikola Lazarević
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari