Odlomak

Da li je čovek vlasnik sopstvenog zivota i tela, i da li kao takav ima prava da donese odluku o okoncanju svog zivota i da li po svaku cenu pokušavati da nastavi takav zivot praćen velikim patnjama, bolesti i mučenju i sebe i svoje porodice ili ga prekratiti kada postoji njegovo neposredno gašenje, je veoma vazno pitanje na koje dobijamo potpuno različite odgovore.

Najznačajnije ljudsko pravo  je pravo na život. Bez tog prava, sva druga prava bila bi nezamisliva. Pravo na zivot se smatra univerzalnim pravom čoveka i zbog toga je njegova zaštita i ostvarenje regulisana brojnim međunarodnim i domaćim propisima. Generalna skupstina Ujedinjenih nacija je 10. decembra 1948. usvojila Univerzalnu deklaraciju o pravima čoveka u kojoj u članu 3. pise da svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari