Odlomak

Fiskalna politika (engl. fiscal policy, njem. Fiskalpolitik, Steuerpolitik) je skup svih mjera jedne države (vlade) kojima se utječe na zarade, imovinu i akumulaciju fizičkih i pravnih osoba s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje društvene potrošnje. Također, korištenjem fiskalnih instrumenata (poreza, javnih rashoda, javnog duga) država utječe na ukupne gospodarske troškove: zarade, zaposlenost, privredni rast itd. Država mjerama fiskalne politike regulira ciklička kretanja u gospodarstvu.
Fiskalna politika najvažnija je sastavnica ekonomske politike, pa ju je stoga i jedino moguće spoznati ako se ona promatra u kontekstu ukupne ekonomske politike. Fiskalna politika se dakle, javlja u okviru ekonomske politike, kao njezin dio, čiji su predmet proučavanja javni prihodi i rashodi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • Ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Filozofski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari