Odlomak

Crna trulež (sudovna bakterioza) kupusa Xanthomonas campestris pv. campestris
Na kotiledonim listićima se javlja crnilo glavnog nerva. Na biljkama u polju donje lišće vene i vide se mrkocrvene pege po obodu u vidu slova “V”. Sasušeno lišće postaje prozirno (pergamentnost). Na poprečnom preseku stabla i peteljki uočava se tamna boja sprovodnih sudova i žut bakterijski eksudat.
Održava se u obolelim biljnim ostacima, semenu i zemljištu. Tokom vegetacije se prenosi kišnim kapima, insektima i puževima golaćima.
Korišćenje zdravog semena, plodored, dezinfekcija zemljišta u toplim lejama i uništavanje obolelih biljaka i korova. Dezinfekcija semena vrši se toplom vodom (50˚C /25 min.), antibioticima i preparatima na bazi kaptana (0,2%). Prskanje rasada i biljaka u polju može se obaviti preparatima na bazi bakra.
Bakteriozna pegavost oraha Xanthomonas campestris pv. juglandis
Na mladim plodovima se javljaju sitne bledožute pege koje kasnije postaju mrke. Zaraženo jezgro je crno i sluzavo. Na starijim plodovima javlja se bezbojan eksudat. Na lišću se javljaju difuzna i  lokalna nekroza. Na lastarima se uočavaju bezbojne, kasnije mrke pege, a lastr vene od vrha.
Održava se u obolelim biljnim organima. Tokom vegetacije se prenosi kišnim kapima i insektima.
Zdrav sadni materijal, sasecanje obolelih letorasta i grana, uništavanje obolelog opalog lišća i plodova i gajenje otpornih sorti. Tokom vegetacije mogu se primeniti preparati na bazi bakra i kaptana (pre i posle cvetanja) i antibiotici.
Krastavost plodova paradajza i pegavost lišća paprike Xanthomonas campestris pv. vesicatiria
Na licu se uočavaju nepravilne vodenaste pege, a sa naličja u vidu bradavica. Pege postaju nekrotične, spajaju se, lišće žuti, suši se i opada. Na plodovima se javljaju pegice koje nekrotiraju, a potom nastaju kraste.
Održava se semenom i u obolelim biljnim ostacima. Tokom vegetacije se prenosi kišnim kapima i vetrom.
Korišćenje zdravog semena, plodored, dezinfekcija zemljišta u toplim lejama i uništavanje obolelih biljaka i korova. Dezinfekcija semena može se vršiti toplom vodom (60˚C /10 min.). Biljke tokom vegetacije prskati preparatima na bazi bakra, cirama, mankozeba i streptomicin-sulfatom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese