Odlomak

Osnovna karakteristika amorfnih materijala je odsustvo uredenosti dugog dometa.
Haotican raspored atoma i atomskih grupa odnosno uzajamni raspored najblizih
koordinacionih sfera je, u prvoj aproksimaciji, kao kod tecnosti. Medutim, mnoga
mehanicka svojstva neuredenih sistema, pre svega viskoznost, dozvoljavaju da se oni
smatraju cvrstim telima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Hemija

Više u Obrazovanje

Komentari

Click to access the login or register cheese