Odlomak

Međunarodna krivična djela se u teoriji i praksi najčešće dijele na međunarodna krivična djela u širem i užem smislu. Međunarodna krivična djela u užem smislu su: genocid, ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i zločini protiv mira (agresija), tj. riječ je o onim krivičnim djelima kod kojih je njihov međunarodni karakter i zainteresovanost međunarodne zajednice posebno izražena. Što se tiče međunarodnih krivičnih djela  u širem smislu treba primijetiti da su ona brojna i da njihov krug zavisi od toga koji će se kriterijum koristiti za njihovo svrstavanje u tu kategoriju…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari