studenti
Mesto za uspešne studente

Vlasina-predeo izuzetnih odlika kao kulturni predeo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Predeo izuzetnih odlika je područje prepoznatljivog izgleda sa značajnim prirodnim, biološko-ekološkim, estetskim i kulturno-istorijskim vrednostima, koje se tokom vremena razvijalo kao rezultat interakcije prirode, prirodnih potencijala područja i tradicionalnog načina života lokalnog stanovništva. Predeo izuzetnih odlika može biti prirodni predeo izuzetnih odlika i kulturni predeo izuzetnih odlika. U ovom seminarskom radu akcenat će biti na Vlasini kao kulturnom predelu izuzetnih odlika. Kulturni predeo izuzetnih odlika je područje značajne predeone, estetske i kulturno-istorijske vrednosti koje se tokom vremena razvijalo kao rezultat interakcije prirode, prirodnih potencijala područja i tradicionalnog načina života lokalnog stanovništva. (http://www.jugoistocnasrbija.rs/). U odnosu na karakter modifikacije predela, pretežan način korišćenja zemljišta i gustinu naseljenosti razlikujemo ruralni i urbani kulturni predeo. Ruralni predeo pokazuje karakteristike prirodnog predela, ali se pod uticajem antropogenih promena deli u manje celine sa karakterističnim predeonim obrascem, načinom korišćenja zemljišta i specifičnim kulturnim identitetom. Vrednost ruralnih predela je u njihovom specifičnom identitetu, diverzitetu i prostornoj povezanosti, kao i u promenama kojima su kroz vreme izloženi (istoričnost predela). Urbani predeo je potpuno izmenjen prirodni ili ruralni predeo, a funkcionisanje je prilagodjeno potrebama urbanog čoveka. Vrednosti urbanih predela zasnivaju se na usklađenosti i kvalitetu veza prirodnih i građenih struktura kojima se pojedini elementi prirode (topografski položaj, komponente prirode u gradu) i kulture (način oblikovanja gradske strukture, urbana matrica i tekstura, kvalitet mreže javnih prostora, urbana obeležja, reperi i simboli) integrišu u celinu koja čini jedinstvenu sliku urbanog predela (Vasiljević, Živković, 2008:131). U daljem radu Vlasinu ćemo tretirati kao kulturni, ruralni predeo izuzetnih odlika. Ruralne oblasti sadrže kontingent informacija i dokaza o interakcijama koje postoje između čoveka i predela u kome živi.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.