Odlomak

Krivični postupak se sastoji iz stadijuma, odnosno faza koje se ostvaruju postupno. S obzirom da su krivične stvari različite, to je i sam ovaj tok ostvarivanja ovih faza različit, zbog čega dolazi do različitih postupaka. Postoje dve vrste postupaka: redovni i posebni krivični postupak. Redovni krivični postupak predviđen za najteža krivična dela i uglavnom se sprovodi za krivična dela iz nadležnosti višeg suda, a i za određena krivična dela iz nadležnosti osnovnog suda. Redovan krivični postupak se sprovodi za krivična dela za koja je predviđena zakonom kazna zatvora preko tri godine i teža kazna. Poseban krivični postupak se sprovodi za krivična dela iz nadležnosti osnovnog suda za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine i novčana kazna, i takođe, je karakterističan za krivična dela koja su učinjena od strane maloletnika i vojnih lica, kao i za izricanje mera bezbednosti. Takođe, je predviđen i za pružanje međunarodne i krivičnopravne pomoći kod izdavanje poternice i objave, kao i za naknadu štete neopravdano osuđenim licima i neosnovano lišenim slobode. Redovan krivični postupak se sastoji iz prvostepenog krivičnog postupka i postupka po pravnim lekovima. Prvostepeni krivični postupak se sastoji iz dva stadijuma: stadijum prethodnog krivičnog postupka i stadijum glavnog krivičnog postupka. Dalje, stadijum prethodnog (pripremnog) krivičnog postupka se sastoji iz dve faze:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Krivicno-procesno pravo prof. dr Vukan Slavkovic
  • Školska godina: prof. dr Vukan Slavkovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari