Odlomak

 

UVOD
Europska unija je više od projekta za očuvanje mira. Ona je više i od gospodarskog prostora i od suradnje vlada njezinih država članica. Ne obuhvata samo političare i službenike u državama članicama, već oblikuje i osmišljava zajednički život i dobrobit, sad već od 459 miliona, građana Unije. Mnoge tekovine Europske unije, tako su danas postale svakidašnjicom, kao npr. Euro , slobodno putovanje u mnoge druge države članice EU, bez graničnih kontrola, pa sve do programa razmjene za studente.
No treba ima ti na umu, da Europska unija nije država već je ona zajednica država. No, ipak ima institucije nalik državnim institucijama koje su potrebne za njeno demokratsko funkcioniranje. Podjelom vlasti na više institucije osigurana je međusobna kontrola unutar nje same. U državi bi se govorilo o podjeli vlasti između vlade, parlament i neovisnih sudova, a u Europskoj uniji vlast je u osnovi podijeljena na četiri institucije, a to su:
1. VIJEĆE EU
2. EUROPSKI PARLAMENT
3. EUROPSKA KOMISIJA
4. SUD EUROPSKIH ZAJEDNICA
Ostale institucije koje sudjeluju u kreiranju zajedničke politike su:
– Europska središnja banka
– Europski revizijski sud
– Odbor regije
– Gospodarski i socijalni odbor
– Pučki pravobranitelj
Koncept organizacije zajedničkog života na kontinentu koji bi mogao da nadživi nacionalne antagonizme, predstavlja ideju koja je bila u osnovi nastanka današnje Europske unije.
Europska unija predstavlja zajednicu europskih zemalja čije se postojanje temelji na poštovanju principa demokratije, ljudskih prava, vladavine zakona i tržišne ekonomije. Samo pristupanje zemalja podrazumjeva ispunjavanje uvjeta koji su samom evolucijom Unije postajali iz proširenja u proširenje sve kompleksniji i jasniji.
Kao početak inegracija europskih država smatra se 9. maj 1950. godine, kada je Robert Šuman dao predlog za stvaranje nadnacionalne organizacije koja bi bila odgovorna za proizvodnju uglja i čelika, da bi se njegov prijedlog 18. aprila 1957. godine realizovao i nastala je Europska zajednica za ugalj i čelik. Jezgro Europske unije začeto je Rimskim ugovorima o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju 1957. godine, koje su se formalno spojile u Europsku ekonomsku zajednicu 1. jula 1967. godine, a zatim je preko Jedinstvenog europskog akta od 1986. godine politička integracija krunisana Mastrihtskim ugovorom, usvojenim 7. februara 1992. godine kada je donijet i Ugovor o Europskoj uniji .
Osnovna namjera ovog rada jeste da se predoči prikaz na koji način je uslovljenost Europske unije dobijala svoju formu. Prvobitno od geografskog kriterija pa do potpune provedbe Acquis communautaire . Ovom analizom kroz historijski prikaz pokazat ću nastajanje i širinje Europske unije, da bi se dobila jasnija predodžba o tome kako je uslovljenost EU evoluirala u dosadašnjim proširenjim.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese