Odlomak

1.    UVOD
S gledišta suvremene ekonomije, tuneli su esencijalni elementi prometne infrastrukture, koji pružaju značajne uštede vremena i troškova u usporedbi sa sljedećom najboljom alternativom. Oni olakšavaju trgovinu i pridonose učinkovitom funkcioniranju internog tržišta, na koje utječu tako štoradnike približavaju njihovim radnim mjestima, trgovačka društva približavaju njihovim dobavljačima i tržištima proizvoda i usluga  te trgovačkim društvima daju pristup širem tržištu rada.
Vođeni navedenim, logično je da rast ekonomije uvjetuje i rast prometa robe, a s time i prometa prometnicama te posebno tunelima. Naglasak je na tunelima jer, iako tuneli zauzimaju vrlo mali postotak ukupnih duljina prometnica, nesreće koje se događaju u njima su vrlo često fatalnije nego one koje se događaju na otvorenoj prometnici i iz tog razloga, tuneli moraju zadovoljavati vrlo visoke sigurnosne standarde.
Upravo iz tog razloga, u ovom će se radu obraditi sigurnosni sustavi u tunelima općenito s posebnim naglaskom na naš najduži tunel Mala Kapela kroz sljedećih šest poglavlja.
U prvom poglavlju ARHITEKTURA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVAdetaljno  će se pojasniti arhitektura IS u tunelu Mala Kapela vezanoj za sve propisane tehničko-sigurnosne standarde.
Drugo poglavlje pod nazivom SUSTAV DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA MALA KAPELAdetaljno će raščlaniti SDUN i način njegovim upravljanjem.
Funkcioniranje SUSTAVA VATRODOJAVE U TUNELU,  kao jednog od najbitnijih dijelova sigurnosnog sustava, biti će pojašnjeno u trećem poglavlju.
Četvrto poglavlje SUSTAV VIDEO-NADZORA I KONTROLE PROMETA U TUNELU će pokriti sustav video nadzora i njegovo upravljanje.
OSTALI SUSTAVI IS Mala Kapela koji utječu na sigurnost prometa biti će opisani u petom poglavlju ovog rada.
Kao šesto i posljednje poglavlje ovog rada će biti ZAKLJUČAK u kojem će izvesti osnovni zaključke spomenutih poglavlja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese