Odlomak

I nformacione tehnologije (IT) je nova disciplina koja se vrlo brzo razvija kao rezultat zahteva iz prakse, odnosno potreba preduzeća i drugih organizacija.
Funkcionisanje savremenog društva, savremene ekonomije, savremenog tržišta, pa i savremenog pojedinca, danas se ne može zamisliti bez upotrebe informaciono¬ komunikacionih tehnologija U današnje vreme, upotreba informaciono¬komunikacionih tehnologija nije samo pitanje prestiža, već ima dalekosežne posledice na sve sfere ljudske aktivnosti.

Dinamičan napredak u oblasti informaciono–komunikacionih tehnologija i digitalne obrade podataka oblikuje savremeno društvo u jedan novi tehno–ekonomski sistem
Razvoj i nagla komercijalizacija interneta doveli su do pojave novih, elektronskih kanala distribucije koji su omogućili proširenje efektivnog dometa tržišta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari