Odlomak

Jednostavna i brza komunikacija, trenutno prenošenje velike količine podataka na velike udaljenosti, jednostavno objavljivanje i ažuriranje multimedijalnih dokumenata, digitalna isporuka dobara i usluga, direktno plaćanje putem Interneta, stvaranje virtualnih organizacija, itd. predstavljaju elemente novog oblika poslovanja –  elektronskog poslovanja (engl. electronic business).

Elektronsko poslovanje predstavlja opšti koncept  poslovnih transakcija i razmene informacija, pružanje usluga kupcima, saradnju sa poslovnim partnerima i elektronske transakcije unutar preduzeća ili razmenu informacija sa preduzećima koja se bave  sličnim i srodnim delatnostima. Elektronsko poslovanje uključuje i  trgovanje dobrima i uslugama, zato se može reći da je  elektronsko poslovanje  širi pojam od elektonske trgovine.

 Elektronska trgovina ili poznatija kao E-trgovina (engl. electronic commerce) obuhvata kupovinu prodaju i razmenu proizvoda, usluga i informacija preko računara, računarskih mreža, interneta i drugih informacionih tehnologija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari