Odlomak

Kako već i sami znamo da liderstvo definira sposobnost onoga koji vodi da u kontekstu realne
situacije inspirira, motivira i ubjedjuje one koji ga slijede da na bazi zajedničke vizije zadatak
institucionaliziraju i realiziraju, bas jedan takav lider bio je Steve Jobs (1955.). S toga, ovaj
seminarski rad ima za cilj da prikaze i analizira liderstvo jedne od najznacajnijih licnosti
dvadesetog stoljeća u svijetu. Prije svega ću započeti sa uvodnim informacijama koje se tiču
njegove biografije i nacina djelovanja, na ubrzani razvoj tehnologije i sveopći urbaniji utjecaj
na populaciju. Ovim radom želim da prikažem kakav je Steve Jobs bio kao lider i ličnost
dvadesetog stoljeća, njegov pozitivni utjecaj na šire narodne mase, doprinos ubrzanoj
tehnologiji i inspiracija za mnoge na konkurentnom tržištu, jer odjeci njegovog rada ce se
osjetiti generacijama. Danas, veliki broj ljudi u svijetu posjeduje iPhone, iPod ili računalo u
svojem domu, na radnom mjestu. Svima je nezamisliv život bez tih računalnih uređaja. To
čini čovjeka zadovoljnim i sretnim jer na primjer, komunicira sa drugim ljudima iz svih
dijelova svijeta. Štoviše, računalna tehnologija ima višestruke koristi, bilo da je poslovne ili
lične prirode. Među ljudima zaslužan za izuzetan razvoj računalne tehnologije je Steve Jobs i
možemo kazati da je on računalni Mozart 21. vijeka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Esej

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari