Odlomak

Глобализација и интеграција светског тржишта, промене у начину живота људи, напредак у комуникацијама, развој Интернета и стварање телекомуникационих мрежа које повезују тржишне сегменте, доводи до заједничког глобалног електронског тржишта. Стратегија и имплементација електронске трговине на глобалном тржишту треба да се заснива на јасним и доследним пословним опредељењима у циљу обезбеђења јединственог имиџа и конзистентног односа са потрошачима, ради остваривања значајних ефеката економије обима. Успешна стратегија електронске трговине у подизању конкурентности српске привреде своди се на праћење динамичког окружења, јер се на тај начин подстиче развој нових технологија, иновативност, креирање нових радних места и пораст конкурентности националне економије.

У формулисању стратегије присутни су многобројни критични фактори успеха за потребе електронске трговине. Суштинско питање односи се на сценарио имплементације програма стратегијског приступа технолошким апликацијама електронске трговине. Изабрани и преовлађујући тип стратегије и имплементације развоја опредељује стратегију могућег приступа у развоју електронске трговине на тржишту Републике Србије.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Komentari