Odlomak

Obračun troškova i učinaka je deo računovodstvenog informacionog sistema. Istovremeno on predstavlja računsku osnovu upravljačkog računovodstva. U teoriji i praksi ne postoji jedinstveno mišljenje o nazivu ovog dela računovodstvenog informacionog sistema. Najčešći nazivi koji se sreću u stručnoj literaturi i praksi su: računovodstvo troškova, obračun troškova i učinaka, pogonsko knjigovodstvo, interni obračun, obračun proizvodnje, pogonski obračun, itd. Njihov osnovni zadatak je da prati, u okviru procesa proizvodnje, troškove osnovnih činilaca bez kojih taj proces ne bi mogao da se odvija, a takođe da prati i stvaranje učinka, kao rezultata proizvodnih aktivnosti. Formulisanje ciljeva i zadataka obračuna troškova i učinka jeste najvažnije pitanje pri utvrđivanju sadržine i organizacionog ustrojstva pogonskog obračuna. Postoji više različitih vrsta obračunskih sistema troškova. Razlog zbog koga ne postoji jedinstvena klasifikacija sistema obračuna troškova je ta što se oni mogu klasifikovati po različitim kriterijumima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Informacioni sistemi u računovodstvu dr Jelena Raičević
  • Školska godina: dr Jelena Raičević
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari