Odlomak

INDUSTRIJSKI TRANSPORT

Značaj, uloga i osnovna tehnološka svojstva industrijskog transporta

Za industrijski transport dominantne su U/I i skladišne operacije. Njegovu strukturu čine:

 1. Industrijski železnički transport
 2. Drumski transport
 3. Jednošinske železnice
 4. Žičare, pneumatski, hidraulični transport
 5. Skladišne jedinice

Vrlo važan segment je velik udeo transportnih troškova u ukupnim troškovima reprodukcije. Tehnologija industrijskog transporta utiče kako na pogonski i međupogonski tako i na javni transport. Osnovna prepostavka racionalizacije industrijskog transporta je pravilan izbor vida transporta i transportnih sredstava, obezbeđenje najkraćeg puta i minimalne troškove distribucije.

Institucije koje proučavaju industrijski transport delatnost usmeravaju na:

 1. Naučno definisanje koncepta i metode razvoja industrijskog transporta i izbor vida transporta
 2. Izučavanje i uvođenje novih sistema neprekidnog transporta uz automatizaciju istih
 3. Uvođenje sistema pakovanja, standardizacije i primene savremenih manipulativnih jedinica
 4. Razrada tehnoloških projekata za rekonstrukciju postojećeg stanja u svim granama privrede
 5. Istraživanje i optimizaciju procesnog transporta
 6. Uvođenje novih sredstava pakovanja (formiranje transportnih jedinica, pretovar i transport)
 7. Izrada tehničkih normativa za uvodjenje novih sistema transporta
 8. Uvodjenje automatizacije, radio-tehnike, kibernetike u procesu transporta
 9. Uvođenje integralnih sistema (kontenerizacija, paletizacija itd.)
 10. Izračunavanje i razvoj železničkog industrijskog transporta
 11. Organizacija, servisiranja i opravke tehničkih sredstava industrijskog transporta
 12. Razvoj raznih oblika koordinacije rada industrijskog transporta i javnog transporta

Osnovni pravci razvoja industrijskog transporta:

 1. Široka i racionalna primena svih vidova industrijskog transporta
 2. Automatizacija i mehanizacija transportnih procesa uz postepen prelaz na upravljanje računarima i kibernetikom
 3. Uvođenje integralnih sistema transporta
 4. Stalno poboljšanje organizacije upravljanja uz neprekidno usavršavanje industrijskog transporta
 5. Smanjenje broja zaposlenih primenom mehanizacije i automatizacije

Kod nas je visoko učešće transportnih troškova u ukupnim troškovima što je posledica:

 1. Neprikazivanja i neanaliziranja troškova industrijskog transporta
 2. Niskog nivoa tehnologije industrijskog transporta
 3. Zapostavljanja uloge i značenja industrijskog transporta naročito na mestima gde je on važan faktor organizacije i funkcionisanja proizvodnje
 4. Nepoštovanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih zahteva pri projektovanju kapaciteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari