Odlomak

Intelektualni kapital i održiva  konkurentnost u agroprivredi Srbije
Uvod
Povećanje produktivnosti rada tokom 20-og veka bazirano je na intenzivnom korišćenju manuelnog (fizičkog) rada, a tokom 21-og veka, baziraće se na intenzivnijem korišćenju intelektualnog rada (kapitala), odnosno misaone supstance čoveka. Faktori “stare” ekonomije su zemljište, rad i kapital (Smit, Marks). Alfred Maršal je njima dodao i organizaciju, a Peter Drucker zn anje. Faktori “nove” ekonomije su:znanje, ideje i neopipljiva, nematerijalna sredstva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari