Odlomak

Šta je telematika?
Telematika je tehnologija koja predstavlja presek informacione i komunikacione tehnologije (ICT), koja povezuje tehnološke oblasti telekomunikacija i informatike. Ona je ključni pojam
integracije komunikacione tehnologije govora, podataka i slike. U njihove ključne oblasti spadaju računarske mreže kao npr. Internet, telefonske i mobilne mreže. Izvan toga telematika
ima sledeće specijalizovane oblasti:

1. Telematika usluga (E-banking, E-business, E-commerce, E-logistics, E-government)
2. Saobraćajna telematika (ITS – Intelligentni transportni sistemi)
3. Automatizacija zgrada (Facility Management)
4. Zdravstvena telematika/Telemedicina (E-health)
5. Telematika obrazovanja(E-learning)
6. Bezbednosna telematika

Rezultati telematike su po pravilu: veći komfor, veća bezbednost i brža sposobnost odlučivanja. Telematika se već danas bavi tehnologijama sutrašnjice, pošto će u skoro svakoj oblasti u
budućnosti biti integrisane “inteligentne” komponente. Multimedija je zajednički naziv za medije koji kombinuju više tipova pojedinačnih medija, da bi se stvorila jedna celina.
U običnom govoru multimedija najčešće znači interaktivni računarski projekat u kome se koristi film, tekst i zvuk, kao što su npr. interaktivne enciklopedije, obrazovni kompakt diskovi ili DVD.
Pet stubova multimedije su :

• audio i
• video zapis,
• tekst,
• grafika i
• animacija.

Intranet je privatna računarska mreža koja koristi Internet protokole, mrežnu povezanost i mogućnosti javnih telekomunikacionih sistema kako bi omogućila svojim zaposlenima sigurnu razmenu informacija ili obavljanje nekih radnji vezanih za organizaciju. Ponekad se termin intranet odnosi na svoju najuočljiviju uslugu, interne web stranice. Za izgradnju intraneta koriste se isti koncepti i tehnologije potrebne i za Internet, kao što su klijenti i serveri koji koriste Internet protokol (IP). Koriste se i drugi Internet protokoli kao što su HTTP, FTP i e-mail. Ukratko, intranet se može shvatiti kao privatna verzija Interneta, ili verzija Interneta ograničena samo na jednu organizaciju.

 

 

 

Berzansko poslovanje
„Ako ste spremni da se odreknete svega ostalog da bi ste proučili istorijat i pozadinu tržišta i sve glavne kompanije čije su akcije na listi, tako pažljivo kao što student medicine proučava
anatomiju, ako možete da uradite sve to, i pored toga imate dobre živce kao veliki kockar, šesto čulo poput vidovnjaka i hrabrost lava – imate malu šansu.“

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese