Odlomak

Produktivnost je odnos između količine proizvoda ili usluga i količine bilo kojeg čimbenika koji je sudjelovao u proizvodnom ili uslužno procesu.

Količina proizvoda ili usluga nalazi se u brojniku, a količina čimbenika koji je sudjelovao u proizvodnom ili uslužnom procesu nalazi se u nazivniku razlomka.

Napominjemo da čimbenik koji je sudjelovao u proizvodnom procesu ne mora biti broj zaposlenika, što najčešće činimo kod izračuna pokazatelja produktivnosti, nego to može biti, primjerice i količina utrošenih sirovina i materijala, električne energije, sredstava za rad nekretnina, opreme, postrojenja i sl./.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari