Odlomak

Naziv projekta: Izgradnja nadzemne javne garaže na Obilićevom Vencu.

Lokacija: Postojeći parking koji pripada stambenim zgradama na Obilićevom Vencu i park koji se nalazi na istoj lokaciji.

Opis projekta: Projekat obuhvata pripremu terena, izgradnju i ponovno regulisanje saobraćaja u okolini javne garaže. Takođe jedan od delova koji se moraju pažljivo razmotriti su takođe i period, sistem i način naplate parking usluga i organizacija servisa ove javne garaže.
Ovaj projekat pored očiglednih prednosti u smanjenju gužvi na ulicama i broja parkiranih vozila na nepropisnim mestima u užem centru grada, takođe ima i par negativnih efekata koji su neizbežni, bar za vreme trajanja izgradnje. Neki od njih su, gubljenje zelene površine i reorganizovanje poslovanja poslovnih lokala u prizemlju stambene zgrade, reorganizacija saobraća u neposrednoj blizini lokacije, privremene izmene linija gradskog prevoza itd.
Projekat je planiran da se izvrši za 3 meseca, ili za 14 nedelja. Biće podeljen u 3 faze:
Ograđivanje lokacije, priprema terena, izmene linija gradskog prevoza i dostavljanje potrebnog materijala za izgradnju.
Izgradnja i sastavljanje samog objekta, rešavanje električne, vodovodne i kanalizacione mreže i dostavljanje materijala neophodnih za funkcionisanje objekta (raznih ograda, rampi, opreme itd.)
Raščišćavanje gradilišta, instalacija sistema za naplatu i postavljanje rasvete, dekoracije i reklamnog prostora sa spoljašnje i unutrašnje strane objekta i reorganizacija saobraćaja u neposrednoj blizini lookacije.
Najveći deo sredstava koja su potrebna kako bi se isfinansirao ovaj projekat treba obezbediti grad, odnosno nadležna opština. Jedan deo će se pokriti iz republičkog budžeta, a dalje poslovanje javne garaže vršiće se od naplate parkinga i prodaje reklamnog prostora.
Krajni cilj i ideja koju ovaj projekat treba da ostvare je uvođenje reda u parkiranju u centru grada, smanjenje gužvi na ulicama i generalno treba dati podstrek za slične projekte pošto gradu i užem centru nije dovoljna samo jedna javna garaža.

Ciljna grupa: Poslovni ljudi (vlasnici poslovnih objekata u okolini i njihovi radnici).

Opis problema: Preterano veliki broj vozila koja su nepropisno parkirana u vreme od 8-16h radnim danima i shodno tome velike gužve na ulicama u okolini i užem centru grada dovode do zastoja u normalnom funkcionisanju saobraćaja. Pogotovo što je u blizini jedan od „terminala“ javnog gradskog prevoza gde se susreću brojne linije neophodno je reorganizovati protok saobraćaja kako bi se on lakše uskladio sa protokom javnog gradskog prevoza.

Opšti cilj objekta: Smanjenje broja nepropisno parkiranih vozila u užem centru grada i smanjenje gužvi

Specifični cilj objekta: Regulisanje protoka saobraćaja i obezbeđenje većeg parking prostora na lokaciji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Arhitektura

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari