Odlomak

UVOD

Prezentacije, kao vid komunikacije sa slušaocima u današnje vreme, postale su jedan od ključnih elemenata uspeha. Svaka prezentacija nosi nešto novo i drugačije, te je jako bitno privući pažnju slušalaca i naravno, naposletku postići i ono najvažnije, a to je svakako, održavanje pažnje auditorijuma.

Slušaoci kod osobe, koja prezentuje, uvek traže grešku, s’ toga je jako bitno da onaj koji prezentuje, bude dobro pripremljen i da poznaje tematiku o kojoj priča.

Nakon svake prezentacije, slušaoci dođu do određenih zaključaka od kojih može u mnogome da zavisi uspeh govornika, te je bitno da prezentacija bude interaktivna, inovativna, zanimljiva, jasna.
Bez svih tih elemenata, prezentacija neće uspeti i biće jedna od onih dosadnih koje ne plene pažnju i na kojim učesnici samo što ne zaklope oči i prepuste se snu.

Kroz ovaj rad pokušaću da objasnim šta je to potrebno da bi prezentacija bila uspešna i zanimljiva željenom auditorijumu.

 

 

 
JAVNI NASTUP I GOVOR PRED PUBLIKOM

Na samom početku, veoma je bitno odrediti šta su zapravo „javni nastup“ i „govor pred publikom“.

„Javni nastup“ i „govor pred publikom“ su procesi govora nekom skupu ljudi s’ namernim činom obaveštavanja, uticanja, ili čak zabavljanja slušalaca. U javnim govorima, kao i u svakoj drugoj formi komunikacije, ima nekoliko važnih elemenata, često izraženih kao “Ko govori kome, šta radi i s’ kojim učinkom?”.

Značaj javnog govora (javni nastup i govor pred publikom), može se odnositi na jednostavno prenošenje informacije, na motivaciju ljudi da rade ili jednostavno pričanje priče. Dobar govornik treba imati sposobnost menjanja osećaja kod slušalaca, a ne samo da ga obavesti.

Javni govor se može odnositi i na predavanje nekoj zajednici. Međusobna komunikacija i javni govor imaju nekoliko komponenti, koje obuhvataju motivacijski govor, posao, usluge za korisnike, komunikaciju velikih skupova i masovnu komunikaciju.

Javni govor može biti moćno oruđe za motivaciju, uticaj, uveravanje, obaveštavanje, tumačenje ili jednostavno zabavljanje.

Javni nastup uvek mora biti uverljiv i potrebno je shvatiti, kako je cilj, bilo kog javnog nastupa prenošenje informacija, te s’ toga govornik uvek mora da se fokusira na publiku, a ne na sebe.

Česti problem sa javnim nastupima i raznim govorima pred publikom je to što isti budu naporni, neshvatljivi ili čak dosadni publici kojoj su namenjeni, a česti razlog tome je loša priprema, preterana priprema ili prisutnost velike treme.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese