Odlomak

KAMATONOSNI KAPITAL I KAMATNA STOPA

 

  1. Pojam kapitala

Kapital je proizvodni činilac koji je nastao kao rezultat predhodne poslovne aktivnosti ljudi u ekonomskom sistemu.U užem smislu, kapital čine sredstva za rad i predmeti rada.

Kapital označava novčani iznos koji njegovom vlasniku obezbeđuje povećanje finansijkse imovine. To je novac koji se ulaže u elemente procesa proizvodnje, koji ima sposobnost da se u tom procesu oplodi, odnosno da bude uvećan. Kapital je ukupna masa kapitalnih dobara kojom raspolaže jedna privreda te se manja ili veća raspoloživost u nekoj privredi može uzeti kao merilo njene (ne)razvijenosti.

S računovodstvenog aspekta, kapital je višak imovine u odnosu na obaveze ekonomskog subjekta. Ako je preduzeće organizovano kao korporacija, kapital se u bilansu vodi kao deonički kapital i sastoji se iz dve kategorije: uplaćenog akcijskog kapitala i  zadržane dobiti. Novac u novčaniku namenjen za plaćanje tekućih potreba, samo je sredstvo razmene ali nije kapital, jer nije uložen u elemente procesa proizvodnje i zato nema mogućnost da se uveća. Novac se mora pretvoriti u dva osnovna oblika kapitala:  finansijski kapital  i realni kapital.

Kapital u realnom obliku egzistira kao sredstvo za proizvodnju. Ovaj oblik kapitala se često naziava i realnom imovinom. Ulaganje u realni kapital podrazumeva ulaganja u trajna dobra koja služe mnogo duže nego što traje jedan ciklus proizvodnog procesa.

Kapital u finansijskom obliku egzistira u različitim finansijskim instrumentima koji donose prihod svome vlasniku. Ovi instrumenti mogu biti:

  • novčani krediti,
  • štedni ulozi – predstavljaju odloženu potrošnju stanovništva, odnosno uštede iz tekućih prihoda.
  • obveznice – su pismene isprave kojim se izdavalac obavezuje da će licu naznačenom na obveznici ili po njegovoj naredbi, isplatiti određenog dana iznos naveden u obveznici.
  • akcije – su imovinske hartije od vrednosti, kojima se povećava neto imovina akcionarskog društva,
  • komercijalni zapisi – su hartije od vrednosti čijom prodajom se prikupljaju kratkoročna novčana sredstva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese