Odlomak

UVOD

U ovom maturskom radu obrađena je knjigovodstvena evidencija poslovanja u mjesecu januaru 20012. godine tek osnovanog privrednog društva d.o.o. „Mostarlić“ Banovići čija je osnivačka glavnica – upisani i uplaćeni osnovni kapital 10.000,00 KM.
Preduzeće se bavi trgovinom robe na veliko i malo u objektu koji je pod zakupom i zakup se plaća mjesečno do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
Dakle, evidencija obuhvata:

  •   Evidencija nabavke  robe,
  •   Evidencija isporuke robe  iz  skladišta u  prodavnicu,
  •   Evidencija predisponacije  robe  iz  prodavnice u  prodavnicu,
  •   Evidencija  promjena  cijena  robe,
  •   Evidencija  prodaje  robe,
  •   Evidenciju troškova (el. energije, plata i sl.) i
  •   Evidenciju obračuna finansijskog rezultata poslovanja.

Ovaj maturski  rad  se  sastoji  od:

  •     uvoda
  •     razrade i
  •     zaključka,

uz napomenu da je glavni (razrada) dio maturskog rada koncipiran tako što su u prvom dijelu teoretski obrađene karakteristične transakcije za trgovinsku djelatnost, zatim su navedene poslovne promjene sa potrebnim obračunima istih, hronološka evidencija i sistematska evidencija poslovnih promjena.

 

 
1.    KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NABAVKE, KRETANJA I PRODAJE ROBE

Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 2. i 16. zalihe se mogu evidentirati po nabavnoj ili neto prodajnoj cijeni u zavisnosti koja cijena je niža. U ovom radu je korištena evidencija po neto prodajnoj cijeni. Evidencija zaliha robe obuhvata evidenciju nabavke, kretanja robe u preduzeću, evidenciju promjena cijena i evidenciju prodaje robe.

 

 
1.1.    Evidencija  nabavke  robe

Evidenciju nabavke robe provodimo na osnovu kalkulacije ili obračuna cijena robe i to tako : što za ukupnu  bruto prodajnu  vrijednost  robe   dužimo     odgovarajući     konto skladišta   ili  prodavnice analitički  po skladištima  ili  prodavnicama (konto131 ili 132), u zavisnosti gdje je roba nabavljena (da li u skladište ili prodavnicu), a odobravamo konto obaveze prema dobavljačima za iznos nabavne vrijednosti robe, zatim konto ukalkulisane ili obračunate  razlike u cijeni za iznos razlike u cijeni (konto 137 analitički po skladištima ili prodavnicama) te konto ukalkulisanog ili obračunatog poreza  na  dodanu vrijednost za iznos PDV-a ( konto 138 analitički po skladištima i prodavnicama).

 

 
1.1.1.    Evidencija  nabavke  robe  u  sladište

Evidenciju  nabavke  robe u  skladište provodimo na osnovu kalkulacije ili obračuna cijena robe  na veliko i  to  tako  što  za  ukupnu  neto  prodajnu  vrijednost  robe  dužimo odgovarajući konto skladišta analitički po skladištima (konto 131), za iznos ulaznog PDV-a dužimo konto 260, a odobravamo konto obaveze prema dobavljačima za iznos nabavne vrijednosti robe sa PDV-om, zatim odobravamo konto ukalkulisane ili obračunate razlike u cijeni za iznos razlike u cijeni (konto 1370 analitički po skladištima) te konto ukalkulisanog ili obračunatog poreza na dodanu vrijednost za iznos PDV-a (konto 1380   analitički po skladištima).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese