Odlomak

 
APSTRAKT
Početni problem školavanja nastavnika u razrednoj nastavi je nedostatak precizno definisanih kompetencija. Polazeći od hipoteze koju smo postavili, cilj nam je da utvrdimo koje kompetencije su razvijene kod nastavnika u razrednoj i predmetnoj nastavi,te da uporedimo sa evropskim obrazovnim standardima. Teorijski dio rada sadrži analizu o evropskim standardima, detaljnije su analizirane tri razvijenije zemlje koje pripadaju Evropskoj uniji i imaju najbolji obrazovni standard. Istraživanje je realizovano na populaciji koju čine nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. Istraživanje je obavljeno u decembru mjesecu 2013. godine. Za potrebe istraživanja koristio se anketni upitnik koji je napravljen u skladu sa standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja i u cilju da pomogne nastavnicima u samoprocjeni sopstvenih jakih strana i slabosti u vezi sa njihovim profesionalnim kompetencijama. U radu se iznose rezultati empirijskog istraživanja samoprocjene nastavničkih kompetencija. Podaci su obrađeni u SPSS+ paketu. Rezultati istraživanja pokazuju da neke kompetencije nisu dovoljno razvijene kod nastavnika i da ih treba unaprijediti i profesionalni razvijati. Izračunali smo Chi-Square Test za sve četiri kompetencije jer nas je zanimalo da li postoje statistički značajnije razlike u pojedinim kompetencijama između nastavnika profesora razredne nastave i nastavnika predmetne nastave. Rezulati pokazuju da jedino kod “ Kompetencija za naučnu oblast, predmet i metodiku nastave“ postoji statistički značajna razlika između profesora razredne nastave i nastavnika predmetne nastave. U ostalim kompetencijama nisu nađene statistički značajnije razlike između nastavnika razredne i predmetne nastave, ali se ajtem analizom mogu uočiti razlike između odgovora pojedinim pitanjima u okviru određenih kompetencija na osnovu čega se mogu donijeti zaključci o prirodi tih razlika.
Ključne riječi: kompetencije, obrazovni standardi, profesionalni razvoj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese