Odlomak

Krivica predstavlja jedan od četiri obavezna elementa u opštem pojmu krivičnog dela, što znači, da bi se jedna radnja mogla smatrati krivičnim delom potrebno je da se ona može pripisati u krivicu učiniocu.
Krivični zakonik Republike Srbije na jedan novi način određuje pojam krivičnog dela čiji je osnovni element upravo subjektivnog karaktera – krivica učinioca dela. Dakle, krivica se prema novom Zakoniku shvata na dva načina, prvo kao subjektivni element pojma krivičnog dela i drugo kao osnov za primenu kazne i druge krivične sankcije.
Naše ranije zakonodavstvo nije koristilo termin krivica, već je poznavalo termin krivična odgovornost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari