Odlomak

Pod neprofitnim organizacijama se najčešće podrazumevaju one organizacije koje služe ostvarivanju nekog određenog javnog interesa, ali im svrha postojanja nije ostvarivanje profita.
Efektivnost neprofitnih organizacija se sve više dovodi u vezu sa marketing koncepcijom.
Marketing je i proces upravljanja koji garantuje za utvrđivanje, procenu i zadovoljenje zahteva navedenih činilaca na profitabilan način.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese