Odlomak

Toksičnost je sposobnost supstance da prouzrokuje štetne efekte po zdravlje. Ovi efekti mogu delovatina jednu ćeliju, grupu ćelija, sistem organaili celo telo. Kao toksični efekat mogu se javiti vidljiva oštećenja, ili smanjenje performansa ili funkcije organizma. Sve hemikalije su štetne na određenom nivou. Kada je supstanca u maloj količini štetna smatra se otrovnom. Kada hemikalija prisutna u velikoj količini može da izazove štetu, onda se hemijska supstanca smatra relativno netoksičnom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari