Odlomak

Naučna (znanstvena) metoda je skup različitih postupaka kojima se nauka koristi u naučnoistraživačkom radu da bi istražila i izložila rezultate naučnog istraživanja u određenom naučnom području ili naučnoj disciplini.
Po svojoj suštini analiza je rastavljanje predmeta istraživanja na njegove sastavne dijelove, odnosno na činioce strukture, funkcija, veza, i odnosa na određenom prostoru u određenom vremenu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Metodologija naučnog i stručnog rada Prof. dr. Meliha Zejnilović-Hajrić
  • Školska godina: Prof. dr. Meliha Zejnilović-Hajrić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pedagoški fakultet  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari