Odlomak

Javni gradski saobraćaj
[Korica, Furundžić 2011]
[Korica 2008]

Osnovni element života u gradovima 21. veka nesumnjivo predstavlja transport, odnosno, kako se to često kaže – mogućnost kretanja od tačke A do tačke B u cilju obavljanja dnevnih aktivnosti i transporta roba i usluga. Bilo da se radi o poslu, edukaciji, snabdevanju, rekreaciji ili bilo kojoj drugoj aktivnosti, savremeni čovek svakodnevno prelazi određene distance u gradu.

Saobraćajna infrastruktura grada, odnosno saobraćajni sistemi i objekti koji se nalaze u gradu, deo su osnovne drumsko-putne, železničke, vodne i saobraćajne infrastrukture. Drumski putni saobraćaj, koji prihvata po obimu najveći transport u gradu, kao povezujuća funkcija u gradu treba da je usklađena sa potrebama ostalih gradskih funkcija. Mreža i objekti ovog sistema su najbrojniji i najizraženiji u fizički izgrađenoj strukturi grada i prostoru koji pripada gradu. Osnovni zadatak budućeg razvoja grada je upravo da isplanira mrežu ovog sistema tako da bude u mogućnosti da odgovori novim potrebama grada, odnosno da se resursi, roba i pre svega stanovnici, kreću brže, više i sigurnije.

Drumski-putni saobraćaj u gradu može biti po funkciji: tekući i stacionarni, po svrsi: putnički i teretni, i po načinu korišćenja: individualni i masovni (javni). Kako su brojni problemi prisutni u organizaciji individualnog gradskog saobraćaja, danas u većini gradova, javni gradski saobraćaj na sebe preuzima veći deo posla prevoza putnika u okviru grada ili njegovih delova.

Javni saobraćaj (javni prevoz) je oblik transporta koji je dostupan svima za korišćenje. Ovaj vid saobraćaja može biti međudržavni/međugradski (aviokompanije, brodovi, železnica, autobusi) i gradski (taksi, minibus, autobus, tramvaj, LRT, metro, gradska železnica). Javni saobraćaj u većem broju slučajeva operira po određenim unapred definisanim rutama i rasporedu. Njega može da čini jadan ili više javnih ili privatnih preduzeća, i korišćenje se plaća po režimu korišćenja, gde su usluge obično regulisane i subvencionisane od strane lokalnih ili nacionalnih poreskih prihoda. Ovaj sistem danas je postao preduslov za uspešno funkcionisanje svakog kontinualno izgrađenog grada većeg od 50.000 stanovnika

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari